Üdvözöljük oldalunkon!

Tisztelt Látogató! 

Engedjék meg, hogy rövid ismertetést adjunk Hulladékégetőnkről.

Hulladékégetőnk 1990. óta üzemel Győr északkeleti határában a városi szennyvíztisztító szomszédságában. A 100%-os magyar tulajdonban lévő Égetőben a más módon nem hasznosítható és ártalmatlanítható veszélyes- és nem veszélyes ipari, intézményi, egészségügyi hulladékok ártalmatlanítását és hasznosítását végezzük. Az égetés során a hulladékokból felszabaduló hőenergiát gőztermeléssel hasznosítjuk. A termelt gőzből villamos áramot állítunk elő, illetve ellátjuk a saját és a szomszédos szennyvízkezelő telep technológiai gőzigényét.

Az évek során számos fejlesztést hajtottunk végre az Égetőben, ezek kiterjedtek a füstgáztisztítás technológiájának továbbfejlesztésére, a folyamatos mérő- és adatgyűjtő rendszerek kiépítésére, a hőhasznosítás hatásfokának javítására, szigetelt, burkolt tárolóhelyek és közlekedőutak kiépítésére, víztakarékos víz visszaforgató rendszer kialakítására.

A fejlesztéseknek köszönhetően Hulladékégetőnk már 2004-ben teljesíteni tudta a hulladékégetőkre 2005. július 1-től kötelező a korábbinál jóval szigorúbb előírásokat. A technológiában beépített mérőműszerek és a számítógépes folyamatvezérlés biztosítják, hogy az Égető szennyezőanyag kibocsátása jóval a hulladékégetőkre előírt határértékek alatt van. Honlapunkon 2003. óta naponta közzétesszük az égető kibocsátási értékeit a lakosság számára is jól érthető formában.

A 2006-os évben megoldottuk a hulladékgyűjtőhely és a hőhasznosító kazánok lefedését, melyek a környezetbiztonság további fokozását szolgálták. Emellett a meglévő irodaházat egy korszerű, öltözőket, étkezőt, irodákat és egyéb kiszolgáló létesítményeket is magába foglaló épülettel bővítettük ki. Az építkezés befejezéseként új parkoló készült és a tereprendezés során több száz fát és cserjét ültettünk az Égető köré. Így a 2000-es évben telepített fasorral együtt több száz fa veszi körül a Hulladékégető telephelyét kellemes zöldövezetet biztosítva.

A vízfelhasználás és a szennyvízkibocsátás további csökkentésére 2007. évben újabb záportározót építettünk és megoldottuk a csapadékvizek és tisztított szennyvizek visszavezetését a technológiába. Ennek a beruházásnak köszönhetően az ipari víz felhasználásunk a felére, a szennyvízkibocsátásunk minimálisra csökkent.

2008-as évben megvalósítottuk az Égető nyugati oldalának körbeburkolását, melyet zajvédő burkolattal láttunk el. Ennek köszönhetően a nyugati oldalon a zajkibocsátásunk csökkent, így jóval a jogszabályban előírt határérték alatt van. Új híddarut helyeztünk üzembe, valamint új salakkihordó berendezést építettünk be. Ezenkívül új késgarnitúrát szereztünk be az aprítógépünkhöz. 

2009-ben kicseréltük a kéményünket. 2011-ben az Égető keleti oldalán lévő gyűjtőhelyet, valamint a hőhasznosító kazánok előtti teret fedtük le. A fedett gyűjtőhelyre beépítettünk egy mágneses vasleválasztó gépsort a salak fémtartalmának kinyerésére.

A 2013-as, 2014-es években fejlesztésre került a meglévő emisszió mérőműszerünk és kialakításra a hozzátartozó pódium, illetve beszerzésre került egy új mérőműszer is.

2021. évben megtörtént a veszélyes hulladékkezelő berendezés teljeskörű felújítása.

A 2023-as évben a 2010/75 EU irányelv a BAT megfelelés alapján kiépítésre és beüzemelésre került az automatizált klinikai felhordó szalag rendszere, beszerzésre került a higany- és ammónia mérőműszer, valamint megvalósításra került az SNCR rendszer is.

Hulladékégetőnk 2004. decembere óta integrált ISO 9001 és 14001 rendszert működtet és ennek megfelelően folyamatosan törekszünk környezetvédelmi teljesítményünk további javítására.

Győri Hulladékégető Kft. Vezetősége