Az égethető hulladékok köre

MOHU koncesszió alá tartozó hulladékok, melyek KÖZVETLENÜL ÁT NEM VEHETŐK!
HAK Megnevezés
02 01 04 műanyag hulladék (kivéve a csomagoló eszközöket)
15 01 01 papír és karton csomagolási hulladék
15 01 02 műanyag csomagolási hulladék
15 01 03 fa csomagolási hulladék
15 01 04 fém csomagolási hulladék
15 01 05 vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék
15 01 06 egyéb kevert csomagolási hulladék
15 01 07 üveg csomagolási hulladék
15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék
15 01 11* veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl.: azbeszt) tartalmazó, fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázas palackokat
16 01 03 hulladékká vált gumiabroncsok
16 01 06 hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt
16 01 17 vasfémek
16 01 19 műanyagok
16 01 21* veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07-től 16 01 11-ig terjedő, valamint a 16 01 13-ban és a 16 01 14-ben meghatározott hulladéktípusoktól
16 01 22 közelebbről nem meghatározott alkatrészek
16 02 11* klór-fluor szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezés
16 02 13* veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól
16 02 14 kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól
16 02 16 kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től
16 06 01* ólomakkumulátor
16 06 02* nikkel-kadmium elemek
16 06 03* higanyt tartalmazó elemek
16 06 04 lúgos akkumulátorok (kivéve 16 06 03)
16 06 05 egyéb elemek és akkumulátorok
20 01 01 papír és karton
20 01 08 biológiailag bomló konyhai és étkezdei hulladékok
20 01 21* fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék
20 01 25 étolaj és zsír
20 01 33* elemek és akkumulátorok, amelyek között 16 06 01*, 16 06 02* vagy 16 06 03* azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók
20 01 34 elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól
20 01 35* veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amely különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól
20 01 36 kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21*, 20 01 23 és 20 01 35* kódszámú hulladékoktól
20 01 38 fa, amely különbözik a 20 01 37-től
20 01 39 műanyagok
20 01 40 fémek
20 02 01 biológiailag lebomló hulladékok
20 03 07 lom hulladék