Környezeti politika

 

A Győri Hulladékégető Kft. veszélyes- és nem veszélyes ipari hulladékok égetéssel történő ártalmatlanításával és hasznosításával (energiatermeléssel) foglalkozó vállalkozás. Legfőbb célunk a környezetvédelmi előírások maradéktalan és példamutató betartása mellett megrendelőink igényeinek magas színvonalon történő kielégítése. Társaságunk a környezettel összhangban kívánja folytatni tevékenységeit, elkötelezettséget érez és vállal a jövő generációi számára is egészséges létet és megélhetést biztosító környezet fenntartására.

Eredményességünk és piaci elismertségünk növeléséhez, valamint vevőink elégedettségének elnyeréséhez fontos eszköznek tekintjük a mindenkori MSZ EN ISO 9001 és az MSZ EN ISO 14001 szabványoknak megfelelő szabályozott és dokumentált integrált irányítási rendszer működtetését és folyamatos fejlesztését a tevékenységünkre vonatkozó jogi szabályozás szem előtt tartásával.
Ennek érdekében elkötelezettek vagyunk az alábbi feladatok ellátására:·         Kiemelten fontosnak tartjuk a lehetséges megrendelői körünk elvárásainak megismerését, a személyes kapcsolattartást. A piaci igényeknek megfelelő rugalmas árpolitikával, szakmai hozzáértésünket bizonyító szolgáltatásainkkal, segítő szándékú szaktanácsadással igyekszünk megnyerni és megtartani megrendelői körünket.·         Magas szintű szakismerettel rendelkező, korrekt, megbízható, kreatív munkatársakat alkalmazunk. Szigorú elvárásainkat teljesítmény-arányos jövedelemmel, a folyamatos szakmai képzés támogatásával és kultúrált munkafeltételek biztosításával kompenzáljuk.·         Munkatársaink képzésével, oktatásával biztosítjuk a minőség- és környezettudatos munkavégzést.·         Tevékenységünk során a környezet védelme, illetve a környezetszennyezés megelőzése az elsődleges szempont, ezért folyamatosan fejlesztjük a környezeti teljesítményünket. Törekszünk arra, hogy megelőzzük a szennyező anyagok természeti környezetbe jutását és csökkentsük a káros anyagok kibocsátását.·         Tevékenységünk fejlesztésekor előnyben részesítjük a kisebb környezeti terhelést okozó technikai-technológiai megoldásokat. Berendezéseink működtetésekor törekszünk a minél alacsonyabb természeti erőforrás felhasználásra a minél nagyobb fokú hőhasznosítás elérése mellett.·         Beszállítóink, alvállalkozóink kiválasztásánál figyelembe vesszük környezeti teljesítményüket is.·         Szolgáltatásainkat, integrált irányítási rendszerünket a megrendelői igények változásának figyelembevételével, a megrendelőink és a külső érdekelt felek észrevételeinek visszacsatolásával, teljesítményünk mérésével és értékelésével tökéletesítjük.·         Rendkívüli események alkalmával követendő eljárásokat, utasításokat, a helyrehozhatatlan környezeti károsodás megelőzésére tervet készítünk, és ezeket munkatársainkkal is megismertetjük.·         Gondot fordítunk arra, hogy minőség- és környezeti politikánkat minden munkatársunk és szervezetünk részére munkát végző vállalkozás megértse, elfogadja és alkalmazza.A cégvezetés elkötelezettséggel, személyes példamutatással és a szükséges erőforrások biztosításával áll a minőségi és környezettudatos munkavégzés mellé.

 

Társaságunk jövőjét a folyamatos fejlődésben, szolgáltatásaink környezetvédelemi szempontból is példamutató megvalósításában, és piaci lehetőségeink maximális kihasználásában látjuk, amely biztosítja munkatársaink emberhez méltó megélhetését.

2010-ben elkészítettük a tevékenységünk környezeti hatásait bemutató környezetvédelmi jelentést ,melyet évente aktualizálunk és a honlapunkon közzéteszünk az érdeklődők számára.

 

 

 

                        Rácz-Mónus Anna               Boa János

                                                             Ügyvezető igazgató