Környezeti politika

A Győri Hulladékégető Kft. veszélyes- és nem veszélyes ipari hulladékok égetéssel történő ártalmatlanításával és hasznosításával (energiatermeléssel) foglalkozó vállalkozás. Legfőbb célunk a környezetvédelmi előírások maradéktalan és példamutató betartása mellett megrendelőink igényeinek magas színvonalon történő kielégítése. Társaságunk a környezettel összhangban kívánja folytatni tevékenységeit, elkötelezettséget érez és vállal a jövő generációi számára is egészséges létet és megélhetést biztosító környezet fenntartására.

Eredményességünk és piaci elismertségünk növeléséhez, valamint vevőink elégedettségének elnyeréséhez fontos eszköznek tekintjük a mindenkori MSZ EN ISO 9001 és az MSZ EN ISO 14001 szabványoknak megfelelő szabályozott és dokumentált integrált irányítási rendszer működtetését és folyamatos fejlesztését a tevékenységünkre vonatkozó jogi szabályozás szem előtt tartásával. Ennek érdekében elkötelezettek vagyunk az alábbi feladatok ellátására:

  • Kiemelten fontosnak tartjuk a lehetséges megrendelői körünk elvárásainak megismerését, a személyes kapcsolattartást. A piaci igényeknek megfelelő rugalmas árpolitikával, szakmai hozzáértésünket bizonyító szolgáltatásainkkal, segítő szándékú szaktanácsadással igyekszünk megnyerni és megtartani megrendelői körünket.
  • Magas szintű szakismerettel rendelkező, korrekt, megbízható, kreatív munkatársakat alkalmazunk. Szigorú elvárásainkat teljesítmény-arányos jövedelemmel, a folyamatos szakmai képzés támogatásával és kulturált munkafeltételek biztosításával kompenzáljuk.
  • Munkatársaink képzésével, oktatásával biztosítjuk a minőség- és környezettudatos munkavégzést.
  • Tevékenységünk során a környezet védelme, illetve a környezetszennyezés megelőzése az elsődleges szempont, ezért folyamatosan fejlesztjük a környezeti teljesítményünket. Törekszünk arra, hogy megelőzzük a szennyező anyagok természeti környezetbe jutását és csökkentsük a káros anyagok kibocsátását.
  • Tevékenységünk fejlesztésekor előnyben részesítjük a kisebb környezeti terhelést okozó technikai-technológiai megoldásokat. Berendezéseink működtetésekor törekszünk a minél alacsonyabb természeti erőforrás felhasználásra a minél nagyobb fokú hőhasznosítás elérése mellett.
  • Beszállítóink, alvállalkozóink kiválasztásánál figyelembe vesszük környezeti teljesítményüket is.
  • Szolgáltatásainkat, integrált irányítási rendszerünket a megrendelői igények változásának figyelembevételével, a megrendelőink és a külső érdekelt felek észrevételeinek visszacsatolásával, teljesítményünk mérésével és értékelésével tökéletesítjük.
  • Rendkívüli események alkalmával követendő eljárásokat, utasításokat, a helyrehozhatatlan környezeti károsodás megelőzésére tervet készítünk, és ezeket munkatársainkkal is megismertetjük.
  • Gondot fordítunk arra, hogy minőség- és környezeti politikánkat minden munkatársunk és szervezetünk részére munkát végző vállalkozás megértse, elfogadja és alkalmazza.

A cégvezetés elkötelezettséggel, személyes példamutatással és a szükséges erőforrások biztosításával áll a minőségi és környezettudatos munkavégzés mellé.

Társaságunk jövőjét a folyamatos fejlődésben, szolgáltatásaink környezetvédelemi szempontból is példamutató megvalósításában, és piaci lehetőségeink maximális kihasználásában látjuk, amely biztosítja munkatársaink emberhez méltó megélhetését.

A Győri Hulladékégető Kft. Vezetősége