Az ártalmatlanítás folyamata

Hulladék fogadás

A hulladékokat írásban és telefonon történt előzetes egyeztetés után speciális, a veszélyes áruk szállítására alkalmas, ún. ADR vizsgával rendelkező gépjárművekkel szállítják be az Égetőműbe.

Mérés, nyilvántartás

A hulladékok tömegét hídmérlegen mérjük, minőségüket a kísérő dokumentumok alapján szemrevételezéssel, mintavétellel, szükség esetén laboratóriumi vizsgálatokkal ellenőrizzük. A beszállított hulladékokról naprakész számítógépes nyilvántartás készül. A nyilvántartás egyben a hulladékos bevalláshoz szolgáltatja az adatokat.

 

 

Gyűjtés, tárolás

Az átvett hulladékokat fizikai tulajdonságaik, valamint csomagolási módjuk alapján az Égető területén kialakított gyűjtőhelyeken az ártalmatlanításig elkülönítve tároljuk. Előkezelés előtt a hulladékokat fedett gyűjtőhelyeken helyezzük el. A szilárd hulladékokat fedett és szigetelt bunkerben fogadjuk, ahonnan előválogatás, aprítás és homogenizálás után jutnak a kemence automatikus adagoló rendszerébe. A folyékony hulladékokat kármentővel ellátott tartályokba fejtjük le, majd zárt csővezetéken keresztül szivattyúzzuk a kemencébe.

 

Laborvizsgálat

Égetés előtt a hulladékok összetételét korszerűen felszerelt laboratóriumban folyamatosan ellenőrizzük. A vizsgálatok alapján állítjuk össze az optimális égetési menüt. A laboratóriumban vizsgáljuk az égetés során képződő maradékanyagok, illetve a technológiából távozó szennyvizek minőségét is.

Égetés

A hulladékokat forgódobos kemencében égetjük el. A füstgázban lévő égéstermékek tökéletes égését utóégető biztosítja. A füstgáz hőtartalmát hőhasznosító gőzkazán, gőzturbina és villanyáram generátor segítségével hasznosítjuk.

 

Füstgáztisztítás

A lehűtött füstgázokat száraz elven működő füstgáztisztító rendszerrel tisztítjuk. A savas komponenseket mészhidrát por és folyékony nátrium hidroxid, a szerves komponenseket és illékony fémtartalmat aktív koksz por, a szilárd port pedig zsákos porszűrő segítségével távolítjuk el. A tisztított füstgázok végső utótisztítását kalcium-hidroxid és aktív koksz tartalmú granulátummal (SORBALIT) töltött mozgóágyas adszorberben végezzük.

Az így kialakított rendszernek köszönhetően a távozó füstgáz paraméterei nagy biztonsággal megfelelnek a legszigorúbb hazai és EU által előírt határértékeknek is.

 

Folyamatvezérlés

A hulladékégetés és füstgáztisztítás folyamata számítógéppel vezérelt és ellenőrzött. A szakképzett kezelőszemélyzet a mérőműszerek által mért értékek alapján felügyeli az égetési folyamatot és szükség esetén beavatkozik. A kezelők munkáját ipari kamera rendszer is segíti.

 

 

Folyamatellenőrzés

A mérőműszerek által folyamatosan mért adatokat számítógép rögzíti. A tárolt adatok és videófelvételek megkönnyítik az ellenőrzést és a korábbi események rekonstruálását.