Hírek, aktualitások

Égető karbantartása2014.09.26.

bővebben

A „Hulladékkezelési technológia korszerűsítése a Győri Hulladékégetőben” című és a GOP-2.1.4-09/K-2010-0041 számú projekt2011.11.02.

A „Hulladékkezelési technológia korszerűsítése a Győri Hulladékégetőben” című és a GOP-2.1.4-09/K-2010-0041 számú projektben mágneses vaskiválasztó került üzembehelyezésre.

bővebben

Megalapozatlan a zöldek véleménye a hulladékégető kapacitás kihasználásával kapcsolatban2011.09.09.

A Kisalföld online hírportálon 2011. szeptember 9-én a Győri Hulladékégető Kft. kérelmére folyó kapacitásbővítési hatósági eljárással kapcsolatban megjelent cikkben idézett, a Válaszúton Alapítvány által közzétett véleménnyel kapcsolatban az alábbi közleményt adjuk közre:

 

A hulladékégető kapacitásbővítésének környezeti és egészségügyi hatásával kapcsolatban a Győr-Sopron Megyei Bíróságon 2010. november 18-án, 9. K.27.341/2008/32. számon jogerős bírósági ítélet született .Az ítélet igazságügyi szakértő bevonásával megállapította, hogy a hulladékégető hatásterülete nem érint lakott területeket, vagy köznapi nyelven fogalmazva nem lehet káros hatással a környék lakosságára.

 

A szakértő az eljárás során minden dokumentumot, köztük a híradásban véleményezett hatástanulmányt is átvizsgálta. A bíróság az eljárásban megkereste az ún. zöld szervezeteket (melyek szoros kapcsolatban állnak a szakvélemény készítőjével), hogy amennyiben kívánnak, beavatkozóként vegyenek részt a perben. Ezzel a lehetőséggel azonban nem kívántak élni és a kapacitásbővítési eljárás során nem tettek észrevételt és nem csatoltak be „szakvéleményt”.

 

A bíróság a másodfokú környezetvédelmi hatóságot az engedélyezési eljárás lefolytatására kötelezte. Ennek során a másodfokú hatóság 14/297-20/2010. számú végzésében megállapította, hogy „a tervezett bővítés nem gyakorol káros hatást a környezeti levegő minőségére, levegőtisztaságvédelmi szempontból a bővítésnek nincs akadálya” és utasította az elsőfokú hatóságot, hogy új eljárásban vizsgálja meg a környezetvédelmi engedély kiadásának feltételeit. Ez az eljárás folyik jelenleg.

 

A felvetett kérdést lezáró jogerős bírósági ítélet után, közvetlenül a hatósági határozat várható kiadását megelőzően, a közleményben idézett, szakmailag teljesen megalapozatlan véleménnyel Társaságunk nem kíván foglalkozni. Az nyilvánvalóan csak a döntést hozó hatóságra való nyomásgyakorlás célját szolgálja.

bővebben

Új környezeti célú fejlesztés pályázat útján2011.08.10.

Hulladékkezelési technológia korszerűsítése a Győri Hulladékégetőben
GOP-2.1.4-09/K-2010-0041


A Győri Hulladékégető Kft. 2010-ben sikeres pályázatot nyújtott be a GOP-2.1.4-09/K „Környezeti célú fejlesztések” című pályázati konstrukcióra. A támogatási döntés 2011. elején megszületett és rövidesen megkötésre került a támogatási szerződés.


Az elnyert támogatás összege: 20 337 159 Ft
Közreműködő szervezet: MAG Zrt. (1139 Budapest, Váci út 81-83.)


A projektben a Győri Hulladékégetőben mágneses vaskiválasztó kerül üzembehelyezésre. Így az égetéssel keletkező veszélyes hulladék, a hulladékégetői salak mennyisége csökkenni fog, mivel ezzel kiválasztjuk belőle a hasznosítható fémet. Továbbá a gépsor és környezetében található hulladéktároló lefedésre kerül. Az itt felfogott csapadékvíz a technológiában hasznosítható, így az égető vízfelhasználás csökken, ugyanakkor az elfolyó csapadékvíz nehézfémtartalma is kisebb lesz.


A fejlesztés helyszíne: 9030 Győr Külterület 0610/2 hrsz.
A kivitelezés ideje: 2011. 04. 20. – 2011. 10. 31.
Berendezés szállítója: Bestof Kft. (1029 Budapest, Arany János u. 9/b)
Építés kivitelezője: Metall-Ráb 2001 Kft. (9313 Rábacsanak, Batthyány u. 8.)


Előreláthatólag a berendezés és az építmény 2011 októberben kerül üzembehelyezésre és  november folyamán megtörténik a támogatás lehívása.


További információ a cég ügyvezetőjétől kérhető.


bővebben

Égető indulása2010.12.16.

Tájékozatjuk Tisztelt beszállítóinkat ,hogy hulladékégetőnket 2010.december 16-án újraindítottuk. Az IPPC engedélyünket módosító új 14/366-26/2010.számú másodfokú határozatot a mai napon kaptuk kézhez ,így a hulladékok átvételét a H-1567-23/2007.számú IPPC engedélyünk alapján a korábbiakhoz hasonlóan folytatjuk.

bővebben

| 1 | 2 | 3 | 4 | >>